¿Que produtos elabora a industria láctea española?

A industria láctea española elabora a metade de queixos e o dobre de leite envasada que na media da Unión Europea.

Fecha: 02-Jul-2018

Fuente: Campo Galego

Así se pon en de manifesto en o “Informe de conxuntura do sector de vacún de leite” deste mes de xuño elaborado polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

En concreto, analizando o peso específico de cada un dos produtos lácteos en xaneiro-marzo de 2018 en España e na UE arróxanse as seguintes diferenzas:

-O 42,2% do leite de España envásase en brick para o seu consumo directo. No resto da Unión Europea esa porcentaxe baixa ao 15%.

-O 32% do leite de vaca producida na UE transfórmase en queixo, unha porcentaxe que en España se reduce ao 20,3% aínda que aumentando.

-Nos países da UE a manteiga é o segundo derivado lácteo con máis peso na transformación do leite: un 21,9%, 2 de cada 10 litros destínanse a elaborar este produto. En España, esa porcentaxe baixa ao 9,5%.

-A nata de consumo directo ten un peso similar na industria láctea tanto en España como na media da UE: un 12 e un 13,2%, respectivamente.

-En España destínase máis leite a elaborar iogures e outras sobremesas lácteas que no resto da Unión Europea: un 11,1% fronte a un 4%.

ESPAÑA_CONSUMO_LACTEOS_17_2

ESPAÑA_CONSUMO_LACTEOS_17_2

Estas diferenzas, que en parte se deben a un diferente patrón de consumo de produtos lácteos por parte da poboación española, tamén se traslada ao peso dos produtos lácteos españois sobre o total da industria láctea da UE. Así, partindo de que a poboación española supón o 9,1% do total da UE, os datos do mes de marzo de 2018 son:

ESPAÑA_CONSUMO_LACTEOS_17_3