CHIL.ME

Elements with tag estratègia

Nov 21, 2019 at 12:29

Agraeix i es congratula d'una estratègia pròpia contra el canvi climàtic i realitza aportacions en positiu relacionades amb el sector agrari i el medi rural perquè els llauradors i ramaders són grans aliats per a combatre'l

Loading, please wait...