CHIL.ME

Elements with tag Espanya

Jun 30, 2020 at 03:40

Els aranzels a aquests productes podrien arribar a un 16% en el cas de les mandarines o les clementines, de 3,2% a 10% en les taronges, fins a un 6% en llimes, 32 €/hl en vi o entre 122,6 i 124,5 €/100 kg en oli d'oliva

Loading, please wait...