CHIL.ME

Elements with tag III Asamblea

Nov 21, 2018 at 08:56

L'organització commemora també el seu X aniversari amb un debat sobre el futur de la PAC, amb representants de la Comissió Europea, Ministeri d'Agricultura i comunitats autònomes com la nostra

Nov 21, 2018 at 08:53

La organización conmemora también su X aniversario con un debate sobre el futuro de la PAC, con representantes de la Comisión Europea, Ministerio de Agricultura y comunidades autónomas como la nuestra

Loading, please wait...