CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Sep 22, 2020 at 15:27

El Pla RENOVE s'ha quedat curt i ha de dotar-se d'un pressupost més flexible i d'acord amb la realitat del sector per a satisfer l'àmplia demanda

Sep 22, 2020 at 15:22

El Plan RENOVE se ha quedado corto y debe dotarse de un presupuesto más flexible y acorde con la realidad del sector para satisfacer la amplia demanda

Sep 18, 2020 at 14:31

El model híbrid d'ensenyament és bastant més difícil dur-lo a terme en el medi rural on encara impera una gran bretxa digital

Sep 18, 2020 at 14:29

El modelo híbrido de enseñanza es bastante más difícil llevarlo a cabo en el medio rural donde aún impera una gran brecha digital

Sep 08, 2020 at 14:21

Un recent estudi indica que un Brexit dur podria suposar reduccions significatives en els preus de les fruites i hortalisses per als productors europeus

Sep 08, 2020 at 14:18

Un reciente estudio indica que un Brexit duro podría suponer reducciones significativas en los precios de las frutas y hortalizas para los productores europeos

Sep 07, 2020 at 14:15

Les organitzacions agràries retrauen a la Generalitat Valenciana que no haja acceptat una reunió per a consensuar mesures de prevenció i compensacions

Sep 07, 2020 at 14:07

Las organizaciones agrarias reprochan a la Generalitat Valenciana que no haya aceptado una reunión para consensuar medidas de prevención y compensaciones

Loading, please wait...