CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Oct 18, 2019 at 13:34
Oct 18, 2019 at 13:35
Oct 18, 2019 at 13:40

És la comunitat autònoma, després de Múrcia, que menys anticipa de les nou que ja han començat a abonar-les

Oct 15, 2019 at 17:50

Distribuye el producto Polyter que activa el crecimiento y es hidroretenedor y fertilizante a la vez.

Oct 15, 2019 at 17:49

Distribueix el producte Polyter que activa el creixement i és hidroretenedor i fertilitzant a la vegada

Oct 15, 2019 at 14:19

Ante el Día Internacional de las Mujeres Rurales cree que hay que apostar por políticas valientes para que las mujeres agricultoras y ganaderas ganen en visibilidad y sean titulares con pleno reconocimiento jurídico, económico y social

Oct 10, 2019 at 16:25

A l'olivar tradicional i de baix rendiment com el nostre ens van condemnar amb ajudes de 150-160 €/ha, quan en altres comunitats cobren 700-800 €/ha

Oct 10, 2019 at 16:23

Al olivar tradicional y de bajo rendimiento como el nuestro nos condenaron con ayudas de 150-160 €/ha, cuando en otras comunidades cobran 700-800 €/ha

Sep 30, 2019 at 12:23
Sep 26, 2019 at 14:07

L'organització sol·licitarà a la Comissió Nacional de Mercats i Competència que investigue perquè és un fet que es repeteix històricament

Sep 26, 2019 at 14:04
Sep 23, 2019 at 13:51

Molt millor que aquest tipus de normes coercitives seria que l'any passat s'haguera gastat tots els diners del RENOVE en ajudes a la compra de maquinària

Sep 23, 2019 at 13:49

Mucho mejor que este tipo de normas coercitivas, sería que el año pasado se hubiera gastado todo el dinero del RENOVE en ayudas a la compra de maquinaria

Loading, please wait...