CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Jun 15, 2023 at 05:02

Anteriorment també se'ls va marginar entre els sectors beneficiats per a fer front a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna

Jun 15, 2023 at 05:00

Anteriormente también se les marginó entre los sectores beneficiados para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania

Jun 12, 2023 at 06:28

Proposa també una altra sèrie de mesures per a fer costat a un cultiu que està patint els efectes del canvi climàtic i l'assegurança del qual no resulta útil en l'actualitat

Jun 12, 2023 at 06:26

Propone también otra serie de medidas para apoyar a un cultivo que está sufriendo los efectos del cambio climático y cuyo seguro no resulta útil en la actualidad

Jun 08, 2023 at 04:14

Les ajudes de les Administracions són insuficients i el sector es troba en una situació angoixant, per la qual cosa l'organització proposa una sèrie de mesures

Jun 08, 2023 at 04:12

Las ayudas de las Administraciones son insuficientes y el sector se encuentra en una situación angustiosa, por lo que la organización propone una serie de medidas

Jun 05, 2023 at 05:16

Les IGPs han proposat una modificació del plec de condicions que suprimeix qualsevol referència a l'origen de les matèries primeres utilitzades per a la fabricació de torrons

Jun 05, 2023 at 05:14

Las IGPs han propuesto una modificación del pliego de condiciones que suprime cualquier referencia al origen de las materias primas utilizadas para la fabricación de turrones

Jun 01, 2023 at 05:34
May 30, 2023 at 06:29

Les intenses precipitacions i el risc baix d'incendis podrien permetre que es prorrogarà l'ampliació de les cremes fins a eixa data

May 30, 2023 at 06:28

Las intensas precipitaciones y el riesgo bajo de incendios podrían permitir que se prorrogará la ampliación de las quemas hasta esa fecha

May 26, 2023 at 02:44
May 24, 2023 at 07:01

“Són una autèntica benedicció aquestes pluges per a cultius i pastures que estaven massa secs”, assenyala Carles Peris

May 24, 2023 at 06:59

“Son una auténtica bendición estas lluvias para cultivos y pastos que estaban demasiado secos”, señala Carles Peris

Loading, please wait...