CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Dec 03, 2019 at 18:00
Dec 03, 2019 at 17:54

Se suma a la de este año que duplicó ya el coste de las pólizas y supone la ruina para los productores de zonas como el Vinalopó

Dec 03, 2019 at 13:04

Va ser sol·licitat per LA UNIÓ el 3 de desembre de 2018, l'endemà ho va fer seu la Conselleria d'Agricultura i fins i tot el president Ximo Puig ho ha anunciat en reiterades ocasions

Dec 03, 2019 at 13:00

Fue solicitado por LA UNIÓ el 3 de diciembre de 2018, al día siguiente lo hizo suyo la Conselleria de Agricultura e incluso el president Ximo Puig lo ha anunciado en reiteradas ocasiones

Nov 26, 2019 at 13:50
Nov 26, 2019 at 13:48

Actualmente sólo hay para la variedad índica pero esos países de forma hábil pretenden aumentar sus exportaciones de japónica que no tienen ningún tipo de arancel

Nov 21, 2019 at 12:29

Agraeix i es congratula d'una estratègia pròpia contra el canvi climàtic i realitza aportacions en positiu relacionades amb el sector agrari i el medi rural perquè els llauradors i ramaders són grans aliats per a combatre'l

Nov 21, 2019 at 12:25

Agradece y se congratula de una estrategia propia contra el cambio climático y realiza aportaciones en positivo relacionadas con el sector agrario y el medio rural porque los agricultores y ganaderos son grandes aliados para combatirlo

Nov 19, 2019 at 14:06

L'organització ha mantingut reunions amb eurodiputats espanyols del Grup Popular, Progressistes Socialistes i Conservadors i Reformistes

Nov 19, 2019 at 14:04

La organización ha mantenido reuniones con eurodiputados españoles del Grupo Popular, Progresistas Socialistas y Conservadores y Reformistas

Nov 14, 2019 at 13:07

A això se suma la discriminació dels productors valencians en les ajudes de la PAC que hauria de corregir el Ministeri d'Agricultura

Nov 14, 2019 at 13:06

A ello se suma la discriminación de los productores valencianos en las ayudas de la PAC que debería corregir el Ministerio de Agricultura

Nov 11, 2019 at 12:55
Nov 11, 2019 at 12:52
Loading, please wait...