CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Jul 12, 2020 at 12:05
Jul 12, 2020 at 11:36
Jul 06, 2020 at 13:43

Per a tindre un registre com el que estipula la nova normativa de cara a les pròximes campanyes cítricola i caqui, que podrien servir d'experiència pilot per a la resta de sectors

Jul 06, 2020 at 13:41

Para tener un registro como el que estipula la nueva normativa de cara a las próximas campañas cítricola y caqui, que podrían servir de experiencia piloto para el resto de sectores

Jun 29, 2020 at 12:04

A fi d'evitar més danys l'any vinent a les comarques del Camp de Morvedre, Camp de Túria, Els Serrans i la Plana Baixa on està descontrolat i que s'expandisca també per la resta de zones citrícoles

Jun 29, 2020 at 12:02

Con objeto de evitar más daños el próximo año en las comarcas del Camp de Morvedre, Camp de Túria, Los Serranos y la Plana Baixa donde está descontrolado y que se expanda también por el resto de zonas citrícolas

Jun 26, 2020 at 14:12

Les dues organitzacions critiquen que “la Llei de l'Horta no serveix fins ara per a protegir als productors de cebes i creïlles de la insolidaritat mostrada per la gran distribució”

Jun 26, 2020 at 14:02

Las dos organizaciones critican que “la Ley de l'Horta no sirve por el momento para proteger a los productores de cebollas y patatas de la insolidaridad mostrada por la gran distribución”

Loading, please wait...