CHIL.ME

Elements with tag L'Horta

May 16, 2022 at 12:54

Mentrestant urgeix a Generalitat i Govern central a adoptar una sèrie de mesures que compensen les greus pèrdues per a les persones productores professionals de la comarca de l'Horta

May 16, 2022 at 12:52

Mientras tanto urge a Generalitat y Gobierno central a adoptar una serie de medidas que compensen las graves pérdidas para las personas productoras profesionales de la comarca de l’Horta

Apr 13, 2022 at 11:56

La combinació de pluges, excés d'humitat, vent, cels coberts i posteriorment arribada d'aire àrtic de les últimes setmanes, ha ocasionat danys a l'Horta, sobretot en cultius hortícoles com la creïlla i ceba

Apr 13, 2022 at 11:54

La combinación de lluvias, exceso de humedad, viento, cielos cubiertos y posteriormente llegada de aire ártico de las últimas semanas, ha ocasionado daños en l'Horta, sobre todo en cultivos hortícolas como la patata y cebolla

Dec 17, 2021 at 11:24

Set mesos després res se sap sobre eixa línia de finançament de 500.000 euros que havia de beneficiar a 1.600 persones llauradores de la comarca

Dec 17, 2021 at 11:22

Siete meses después nada se sabe sobre esa línea de financiación de 500.000 euros que debía beneficiar a 1.600 personas agricultoras de la comarca

Jul 31, 2018 at 04:40

Actualment està en procés de redacció i LA UNIÓ ja ha fet arribar a la Conselleria d'Agricultura, de qui depèn, les seues propostes detallades

Jul 31, 2018 at 04:38

Actualmente está en proceso de redacción y LA UNIÓ ya ha hecho llegar a la Conselleria de Agricultura, de quien depende, sus propuestas detalladas

Loading, please wait...