CHIL.ME

Elements with tag ajudes

Sep 22, 2020 at 15:27

El Pla RENOVE s'ha quedat curt i ha de dotar-se d'un pressupost més flexible i d'acord amb la realitat del sector per a satisfer l'àmplia demanda

Aug 14, 2020 at 09:30

Únicament s'han pogut acollir 33 persones en tota la Comunitat Valenciana i el pressupost estimat era de 2,25 milions d'euros

Jul 24, 2020 at 14:53

Les propostes sobre llaurador genuí i sostres d'ajuda per explotació són un bon punt de partida, però queden moltes coses per decidir

Jun 20, 2020 at 18:47

Lamenta el poc temps donat pel Ministeri d'Agricultura per a sol·licitar-les i agraeix en contrast a la Conselleria d'Agricultura la diligència en tot el procés

Jun 03, 2020 at 13:10

L'obligació de presentar sol·licituds telemàtiques a les persones físiques o el termini que conclou demà no s'ajusten a Dret segons l'organització

Jun 02, 2020 at 12:48
May 14, 2020 at 13:50

Després de la normativa publicada hui aconsegueix a més que Agricultura introduïsca la palma dins del pròxim decret per a la flor i planta ornamental i es treballa per a incloure la resta de ramaderies en un altre Decret; així com ajudes per als ramaders de bous braus

May 06, 2020 at 16:23

Només dóna 10 milions per a tota Espanya quan les pèrdues en la Comunitat Valenciana superen els 4,5 milions d'euros

May 05, 2020 at 13:50

Un recent estudi de l'organització sol·licitava unes compensacions per valor d'11 milions d'euros i ara es deixarien fora als productors d'hortalisses, palma, apícola, cunícola i ramaders de bous de lídia, entre altres

Apr 21, 2020 at 13:23

El sector agrari és essencial en aquesta crisi, però es pateix el retard en l'abonament d'ajudes per part de les dues Administracions

Oct 31, 2019 at 11:32

Carles Peris diu que “Conselleria ha d'estudiar bé els requisits i condicions exigits a les potencials persones beneficiàries d'aquestes ajudes perquè siguen efectives i no es queden sense executar”

Oct 18, 2019 at 13:40

És la comunitat autònoma, després de Múrcia, que menys anticipa de les nou que ja han començat a abonar-les

Sep 10, 2019 at 13:02

El pressupost previst per a les ajudes era de 8 milions d'euros que estan en perill ara per les retallades davant la falta de formació de Govern a Espanya

Loading, please wait...