CHIL.ME

Elements with tag Low Carbon Feed

Oct 30, 2019 at 09:05

Aquests pinsos donen una nova eixida a les fulles de cítrics i palla de l'arròs, evitant la seua crema; a més, redueixen les emissions de metà -gas d'efecte d'hivernacle- generades pels animals entre un 8% i un 22%

Oct 30, 2019 at 08:59

Estos piensos dan una nueva salida a las hojas de cítricos y paja del arroz, evitando su quema; además, reducen las emisiones de metano -gas de efecto invernadero- generadas por los animales entre un 8% y un 22%.

Loading, please wait...