CHIL.ME

Elements with tag autorització ambiental integrada

Jul 17, 2018 at 08:23

Seguirà reclamant l'agilització dels expedients pendents perquè suposen creació d'ocupació en el medi rural i manteniment de la població, entre altres coses

Loading, please wait...