CHIL.ME

Elements with tag collita

Aug 05, 2022 at 11:46

Una combinació d'adversitats climàtiques i fenòmens meteorològics han provocat un descens de collita important amb una assegurança que a més no s'adapta a la realitat productiva del cultiu

Jun 03, 2022 at 11:07

“Són necessàries mesures per a compensar aqueixes pujades dels inputs tan espectaculars que pateixen els llauradors”, assegura

Jun 04, 2020 at 06:00
Jan 25, 2019 at 05:50
Sep 18, 2018 at 09:00

Les previsions reflecteixen un 23% més de collita sobre l'atípica campanya passada i molt similar a la mitjana dels últims anys, la qual cosa retorna la producció a la normalitat

Loading, please wait...