CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Sep 23, 2021 at 11:33

L'organització sol·licita major vigilància en les zones rurals i reforçar els mitjans humans i econòmics policials

Sep 23, 2021 at 11:32

La organización solicita mayor vigilancia en las zonas rurales y reforzar los medios humanos y económicos policiales

Sep 22, 2021 at 11:43

Plagues com el Cotonet de Sud-àfrica, noves varietats, fertirrigació, situació de mercats, estratègia europea, entre els temes més destacats

Sep 22, 2021 at 11:41

Plagas como el Cotonet de Sudáfrica, nuevas variedades, fertirrigación, situación de mercados, estrategia europea, entre los temas más destacados

Sep 21, 2021 at 09:10

Les importacions de països tercers han de complir amb els mateixos estàndards rigorosos, sostenibles i de garantia sanitària que ho fan els cítrics europeus

Sep 15, 2021 at 18:52

Per a reclamar una PAC per als professionals, una llei de la cadena alimentària justa, més controls a les importacions i que arribe la democràcia al camp

Sep 15, 2021 at 18:42

Por una PAC más profesional, una Ley de la Cadena Alimentaria más justa, más controles a las importaciones y democracia en el campo

Sep 09, 2021 at 18:13

Mentre això succeeix, es negocien acords comercials amb països tercers important productes sense que complisquen les exigències que sí que es demanen per als productes europeus i fomentant una competència deslleial

Sep 09, 2021 at 18:11

Mientras esto sucede, se negocian acuerdos comerciales con países terceros importando productos sin que cumplan las exigencias que sí se piden para los productos europeos y fomentando una competencia desleal

Sep 07, 2021 at 11:31

Els problemes fitosanitaris per les plagues i l'abandó de plantacions davant la falta de rendibilitat, claus en eixa baixada

Sep 02, 2021 at 11:21

LA UNIÓ de Llauradors assenyala que l'entrada de la plaga de la Thaumatotibia leucotreta o Falsa Arna en l'àmbit territorial de la Unió Europea seria un dur colp per als cultius mediterranis, a l'ésser de quarantena i prioritària per a les autoritats comunitàries que pretenen impedir la seua aparició a causa del seu gran impacte econòmic i mediambiental. La importància d'aquesta plaga radica en l'alta capacitat polífaga que té, podent alimentar-se de més de 70 plantes hostes pertanyents a 40 famílies diferents i amb capacitat per a adaptar-se a nous hostes. Pot atacar a nombroses espècies fruiteres, tant cultivades com silvestres, entre les quals es troben molts dels cultius freqüents en la Comunitat Valenciana com cítrics, caqui, magrana, bresquilla, alvocat, pimentó, fesols i dacsa. Espanya i la Comunitat Valenciana tenen unes condicions climatològiques favorables per al desenvolupament de Thaumatotibia leucotreta i alberguen grans zones citrícoles en la costa mediterrània, en la qua

Loading, please wait...