CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Feb 06, 2023 at 03:34

LA UNIÓ proposa des de fa ja molt de temps la priorització de les ajudes en les persones professionals per a garantir el futur del sector agrari valencià

Feb 06, 2023 at 03:32

LA UNIÓ propone desde hace ya mucho tiempo la priorización de las ayudas en las personas profesionales para garantizar el futuro del sector agrario valenciano

Feb 03, 2023 at 03:16

Davant la difícil situació per la qual travessen els productors per una nefasta campanya i una pujada de costos de producció sense precedents

Feb 03, 2023 at 03:14
Feb 02, 2023 at 06:00
Jan 31, 2023 at 07:39

Per a denunciar la insensibilitat manifesta i la falta de respostes de les Administracions, sobretot la Conselleria d'Agricultura

Jan 30, 2023 at 06:12

LA UNIÓ i AVA consideren “demencial” el tracte de la Generalitat i el Govern cap als llauradors per a beneficiar a Volkswagen: “Dessagnen i lleven al feble per a donar-li-ho al poderós”

Jan 30, 2023 at 06:05

LA UNIÓ y AVA consideran “demencial” el trato de la Generalitat y el Gobierno hacia los agricultores para beneficiar a Volkswagen: “Desangran y quitan al débil para dárselo al poderoso”

Jan 20, 2023 at 04:19

El sector recrimina a l'Administració que, per compromisos amb Volkswagen, porte les expropiacions als tribunals “per a pagar almoines i dins de tres anys”

Jan 20, 2023 at 04:13

El sector recrimina a la Administración que, por compromisos con Volkswagen, lleve las expropiaciones a los tribunales “para pagar limosnas y dentro de tres años”

Jan 17, 2023 at 04:10

LA UNIÓ remet un informe al ministre d'Agricultura, Luis Planas, i a la DG SANTE perquè la Comissió Europea establisca noves mesures que solucionen aquesta anòmala situació amb riscos per a la salut humana, entre elles una suspensió de les importacions

Jan 17, 2023 at 04:08

LA UNIÓ remite un informe al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la DG SANTE para que la Comisión Europea establezca nuevas medidas que solucionen esta anómala situación con riesgos para la salud humana, entre ellas una suspensión de las importaciones

Jan 10, 2023 at 06:55
Jan 10, 2023 at 06:51
Jan 10, 2023 at 06:49
Dec 29, 2022 at 04:44

Balanç agrari 2022 i reptes per a 2023: LA UNIÓ continuarà presentant propostes per a millorar la situació de les persones llauradores i ramaderes del nostre territori

Dec 29, 2022 at 04:15

Balance agrario 2022 y retos para 2023: LA UNIÓ seguirá presentando propuestas para mejorar la situación de las personas agricultoras y ganaderas de nuestro territorio

Dec 28, 2022 at 08:14

“Si volen ajudar-nos de veritat, haurien d'anar a l'arrel del problema, baixar els impostos al màxim possible al gasoil agrícola, llevar traves burocràtiques i acabar amb els desequilibris de la cadena alimentària”, assenyala Carles Peris

Dec 28, 2022 at 08:13

“Si quieren ayudarnos de verdad, deberían ir a la raíz del problema, bajar los impuestos al máximo posible al gasóleo agrícola, quitar trabas burocráticas y terminar con los desequilibrios de la cadena alimentaria”, señala Carles Peris

Loading, please wait...