CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Jun 16, 2021 at 13:47

La decisión beneficiará a sectores en la Comunitat Valenciana como el aceite de oliva, cítricos, vinos, carne de porcino o quesos, fundamentalmente

Jun 15, 2021 at 14:04

L'organització ja va al·legar en el seu moment que un dels criteris que hauria de prevaldre és la figura dels llauradors professionals i les explotacions prioritàries i no la rapidesa amb la qual se sol·licita

Jun 15, 2021 at 14:03

La organización ya alegó en su momento que uno de los criterios que debería prevalecer es la figura de los agricultores profesionales y las explotaciones prioritarias y no la rapidez con la que se solicita

Jun 11, 2021 at 11:56
Jun 11, 2021 at 11:55
Jun 09, 2021 at 12:41
Jun 09, 2021 at 12:38
Jun 07, 2021 at 08:19

L'organització detecta a més operadors comercials valencians que reetiqueten com a espanyoles taronges d'Egipte i està a l'espera que Conselleria d'Agricultura realitze les comprovacions oportunes

Jun 07, 2021 at 08:16

La organización detecta además operadores comerciales valencianos que reetiquetan como españolas naranjas de Egipto y está a la espera de que Conselleria de Agricultura realice las comprobaciones oportunas

Jun 03, 2021 at 09:17

LA UNIÓ assenyala que després dels problemes primer amb la varietat Fino, ara amb la Verna s'acreixen davant els baixos preus i més del 40% de la collita per recol·lectar

Jun 03, 2021 at 09:15

LA UNIÓ señala que tras los problemas primero con la variedad Fino, ahora con la Verna se acrecientan ante los bajos precios y más del 40% de la cosecha por recolectar

Jun 02, 2021 at 14:19

La superficie afectada es de unas 9.000 hectáreas pero con una incidencia media de entre el 5 y el 10%, sobre todo en viña y olivo

Jun 01, 2021 at 16:00

”No pot ser que les ajudes prioritzen qui és més ràpid a presentar la sol·licitud, en lloc de prioritzar qui és professional agrari, sobretot en cas de falta de pressupost”

Jun 01, 2021 at 16:12

”No puede ser que las ayudas prioricen quién es más rápido en presentar la solicitud, en lugar de priorizar quién es profesional agrario, sobre todo en caso de falta de presupuesto”

Loading, please wait...