CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Jun 17, 2020 at 08:15

Conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de València i LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders per a desenvolupar un programa en 2020

Jun 17, 2020 at 08:15

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders para desarrollar un programa en 2020

Nov 27, 2020 at 08:00
Nov 25, 2020 at 07:49

Además de los hurtos, cabe señalar las dificultades para interponer las denuncias ante la falta de medios y horario en los cuarteles de la zona

Nov 20, 2020 at 06:27

“Som el model agrari més sostenible i ètic del món i malgrat això ens volen sobrecarregar amb noves exigències”, indica Carles Peris

Nov 20, 2020 at 06:17

“Somos el modelo agrario más sostenible y ético del mundo y a pesar de ello nos quieren sobrecargar con nuevas exigencias”, indica Carles Peris

Nov 19, 2020 at 05:16

També aposta per la creació d'un mapa agronòmic, mesurar la representativitat de les OPAS, crear un consell agroalimentari o potenciar els escorxadors de xicoteta capacitat, entre altres esmenes

Nov 19, 2020 at 05:12

También apuesta por la creación de un mapa agronómico, medir la representatividad de las OPAS, crear un consejo agroalimentario o potenciar los mataderos de pequeña capacidad, entre otras enmiendas

Nov 13, 2020 at 01:45

S'engloba dins de la subvenció de divulgació d'estratègies de dinamització agroecològica de la Conselleria d'Agricultura, en la seua modalitat B

Protagonistes documental_qui són_qué diuen

Pages: 2

Size: 95.28 Kb

Nov 13, 2020 at 01:43

Se engloba dentro de la subvención de divulgación de estrategias de dinamización agroecológica de la Conselleria de Agricultura, en su modalidad B

Protagonistes documental_qui són_qué diuen

Pages: 2

Size: 95.28 Kb

Loading, please wait...