CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Jul 01, 2022 at 11:02

El manteniment de l'activitat agrària, tant de cultius com de ramaderia extensiva als nostres pobles, és clau per a evitar l'expansió dels incendis

Jun 23, 2022 at 11:41

En aquest context de preus desorbitats per l'energia, amb la pujada del 161% en l'electricitat en només un any, se segueix sense complir amb un compromís davant el sector

Jun 23, 2022 at 11:39

En este contexto de precios desorbitados por la energía, con la subida del 161% en la electricidad en solo un año, se sigue sin cumplir con un compromiso ante el sector

Jun 22, 2022 at 11:10
Jun 22, 2022 at 11:08
Jun 15, 2022 at 13:01
Jun 09, 2022 at 10:13

Ha pedido a la Conselleria de Agricultura una línea de ayudas extraordinarias para aquellas personas que pese a tener seguro no van a obtener indemnizaciones y una serie de propuestas a Agroseguro para hacer cambios en el seguro del caqui

Jun 03, 2022 at 11:07

“Són necessàries mesures per a compensar aqueixes pujades dels inputs tan espectaculars que pateixen els llauradors”, assegura

Jun 03, 2022 at 11:05

“Son necesarias medidas para compensar esas subidas de los insumos tan espectaculares que padecen los agricultores”, asegura

Loading, please wait...