CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Sep 18, 2020 at 14:31

El model híbrid d'ensenyament és bastant més difícil dur-lo a terme en el medi rural on encara impera una gran bretxa digital

Sep 18, 2020 at 14:29

El modelo híbrido de enseñanza es bastante más difícil llevarlo a cabo en el medio rural donde aún impera una gran brecha digital

Sep 08, 2020 at 14:21

Un recent estudi indica que un Brexit dur podria suposar reduccions significatives en els preus de les fruites i hortalisses per als productors europeus

Sep 08, 2020 at 14:18

Un reciente estudio indica que un Brexit duro podría suponer reducciones significativas en los precios de las frutas y hortalizas para los productores europeos

Sep 07, 2020 at 14:15

Les organitzacions agràries retrauen a la Generalitat Valenciana que no haja acceptat una reunió per a consensuar mesures de prevenció i compensacions

Sep 07, 2020 at 14:07

Las organizaciones agrarias reprochan a la Generalitat Valenciana que no haya aceptado una reunión para consensuar medidas de prevención y compensaciones

Aug 31, 2020 at 13:22

Demana a la Conselleria d'Agricultura que garantisca la qualitat dels cítrics en aquest inici de campanya mitjançant un increment substancial de les inspeccions tant en magatzems com en camp

Aug 31, 2020 at 13:20

Pide a la Conselleria de Agricultura que garantice la calidad de los cítricos en este inicio de campaña mediante un incremento sustancial de las inspecciones tanto en almacenes como en campo

Aug 24, 2020 at 09:22
Loading, please wait...