CHIL.ME

Elements with tag escorxador

May 25, 2021 at 13:07

Un organisme dependent de l'Ajuntament de València, com Mercavalència, no pot deixar ara a l'estacada a un grup de ramaders que van apostar per eixe escorxador finançat amb fons públics

Loading, please wait...