CHIL.ME

Elements with tag Castelló

Oct 17, 2021 at 17:19

Proposa que s'establisca un sistema telemàtic específic per a la interposició de denúncies per actes delictius en explotacions agràries i en les zones rurals

Oct 17, 2021 at 17:16

Propone que se establezca un sistema telemático específico para la interposición de denuncias por actos delictivos en explotaciones agrarias y en las zonas rurales

Loading, please wait...