CHIL.ME

Elements with tag Pla Renove

Jun 15, 2021 at 14:04

L'organització ja va al·legar en el seu moment que un dels criteris que hauria de prevaldre és la figura dels llauradors professionals i les explotacions prioritàries i no la rapidesa amb la qual se sol·licita

Jun 01, 2021 at 16:00

”No pot ser que les ajudes prioritzen qui és més ràpid a presentar la sol·licitud, en lloc de prioritzar qui és professional agrari, sobretot en cas de falta de pressupost”

Sep 22, 2020 at 06:27

El Pla RENOVE s'ha quedat curt i ha de dotar-se d'un pressupost més flexible i d'acord amb la realitat del sector per a satisfer l'àmplia demanda

Loading, please wait...