CHIL.ME

Elements with tag XV Congrés

Nov 20, 2022 at 12:35

“Tindre un preu just per a mantindre el model agrari més social i humà que existeix i que està en perill davant molts gegants”, és una de les nostres principals demandes, ha dit Peris

Nov 20, 2022 at 12:32

"Tener un precio justo para mantener el modelo agrario más social y humano que existe y que está en peligro ante muchos gigantes”, es una de nuestras principales demandas, ha dicho Peris

Nov 19, 2022 at 11:17

L'informe aprovat assenyala que “les amenaces que intenten destruir el nostre model d'una agricultura amb professionals són cada vegada més grans i s'estan convertint en gegants, però LA UNIÓ els farà front”

Nov 19, 2022 at 11:09

El informe aprobado señala que “las amenazas que intentan destruir nuestro modelo de una agricultura con profesionales son cada vez más grandes y se están convirtiendo en gigantes, pero LA UNIÓ les hará frente”

Loading, please wait...