CHIL.ME

Elements with tag Carles Peris

Nov 20, 2022 at 12:35

“Tindre un preu just per a mantindre el model agrari més social i humà que existeix i que està en perill davant molts gegants”, és una de les nostres principals demandes, ha dit Peris

Nov 20, 2022 at 12:32

"Tener un precio justo para mantener el modelo agrario más social y humano que existe y que está en peligro ante muchos gigantes”, es una de nuestras principales demandas, ha dicho Peris

Feb 28, 2022 at 12:37

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, ha intervingut hui en la Comissió sobre la situació actual del sector de cítrics llançant quatre aspectes importants: preus, sanitat vegetal, reconversió varietal i falta de promoció

Feb 28, 2022 at 12:34

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, ha intervenido hoy en la Comisión sobre la situación actual del sector de cítricos lanzando cuatro aspectos importantes: precios, sanidad vegetal, reconversión varietal y falta de promoción

Jun 08, 2020 at 02:58

A la intervenció de Carles Peris hui en la Comissió especial d'estudi de les Corts Valencianes per a la Reconstrucció Social, Econòmica i Sanitària

Jun 08, 2020 at 02:56

En la intervención de Carles Peris hoy en la Comisión especial de estudio de les Corts Valencianes para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria

Nov 14, 2018 at 20:55

Substitueix a Ramón Mampel en una comissió executiva renovada i amb una mitjana d'edat de 47 anys que incorpora també una dona 

Nov 12, 2018 at 08:42

Substitueix a Ramón Mampel en una comissió executiva renovada i amb una mitjana d'edat de 47 anys que incorpora també una dona 

Nov 12, 2018 at 08:43

Sustituye a Ramón Mampel en una comisión ejecutiva con una media de edad de 47 años que incorpora también una mujer

Loading, please wait...