CHIL.ME

Elements with tag importacions

Jul 12, 2020 at 12:05
Apr 15, 2020 at 12:06
Feb 27, 2020 at 15:52

Portugal, on han entrat a invertir fons d'inversió espanyols, ha augmentat en més d'un 100% les seues exportacions a Espanya durant els últims mesos

Nov 26, 2019 at 13:50
Jan 23, 2019 at 12:55

LA UNIÓ detecta en un primer estudi fins a més de mig centenar de matèries actives de productes no autoritzats en el seu ús per als llauradors europeus i demana la suspensió de les importacions d'aquest país i de qualsevol altre que no compleixi amb les exigències en seguretat alimentària

Loading, please wait...