CHIL.ME

Elements with tag pinyolà

Mar 04, 2022 at 11:20
Feb 17, 2022 at 09:48
Mar 17, 2021 at 01:51

Després de conéixer el nou esborrany de l'Acord sobre pol·linització creuada, les organitzacions agràries LA UNIÓ, AVA-ASAJA, ASAJA Alicante, APAC, UPA, ARVA i CCPVCOAG mostren el seu gran malestar a una normativa copiada de l'any anterior

Mar 17, 2021 at 01:42

Tras conocer el nuevo borrador del Acuerdo sobre polinización cruzada, las organizaciones agrarias LA UNIÓ, AVA-ASAJA, ASAJA Alicante, APAC, UPA, ARVA y CCPVCOAG muestran su gran malestar a una normativa copiada del año anterior

Nov 05, 2020 at 05:31
Nov 05, 2020 at 05:27
Mar 12, 2019 at 06:47

Després de conéixer el nou esborrany de l'Acord sobre pol·linització creuada, les organitzacions agràries ASAJA Alacant, LA UNIÓ, COAG i FEPAC Castelló estudien portar-ho davant els tribunals per inconstitucional

Mar 12, 2019 at 06:49

Tras conocer el nuevo borrador del Acuerdo sobre polinización cruzada, las organizaciones agrarias ASAJA Alicante, LA UNIÓ, COAG y FEPAC Castellón estudian llevarlo ante los tribunales por inconstitucional

Loading, please wait...