CHIL.ME

Elements with tag pluges

Mar 31, 2022 at 11:14
Sep 16, 2019 at 05:25

La xifra final serà molt superior doncs cal sumar els quantiosos danys en les infraestructures agràries, les pèrdues de jornals i les despeses en tractaments fungicides als cultius

Loading, please wait...