CHIL.ME

Elements with tag Plana Baixa

Jul 22, 2021 at 12:51

Podrien haver-se ja aprovat en concordança d'un Reial decret de la Prefectura de l'Estat aprovat per la borrasca Filomena i que és extensible a tots els sinistres des de l'1 d'abril al 30 de juny d'enguany

Jul 22, 2021 at 12:49

Podrían haberse ya aprobado en concordancia de un Real Decreto de la Jefatura del Estado aprobado por la borrasca Filomena y que es extensible a todos los siniestros desde el 1 de abril al 30 de junio de este año

Apr 12, 2021 at 07:32

La mayor afección se encuentra en el cultivo de cítricos y también hay daños en almendros, algarrobos, olivos y hortalizas

Apr 12, 2021 at 07:29

La major afecció es troba al cultiu de cítrics i també hi ha danys en ametlers, garroferes, oliveres i hortalisses

Oct 01, 2018 at 04:25
Oct 01, 2018 at 04:22
Loading, please wait...