CHIL.ME

Elements with tag agraris

Jul 06, 2020 at 04:43

Per a tindre un registre com el que estipula la nova normativa de cara a les pròximes campanyes cítricola i caqui, que podrien servir d'experiència pilot per a la resta de sectors

Jan 09, 2020 at 04:15

LA UNIÓ assenyala que la renda real dels professionals del camp és un 37% inferior a la mitjana nacional del conjunt de tots els sectors

Loading, please wait...