CHIL.ME

Elements with tag rendiments

Jan 09, 2020 at 04:15

LA UNIÓ assenyala que la renda real dels professionals del camp és un 37% inferior a la mitjana nacional del conjunt de tots els sectors

Loading, please wait...