CHIL.ME

Elements with tag València

Feb 23, 2022 at 13:21

LA UNIÓ i el conjunt d'organitzacions agràries agraeixen que l'adhesió manifestada per desenes de cooperatives i consistoris haja sigut acompanyada a més per la contractació d'autobusos per a facilitar l'assistència a l'acte de protesta

Feb 23, 2022 at 12:15

LA UNIÓ y el conjunto de organizaciones agrarias agradecen que la adhesión manifestada por decenas de cooperativas y consistorios haya sido acompañada además por la contratación de autobuses para facilitar la asistencia al acto de protesta

Loading, please wait...