CHIL.ME

Elements with tag Intercitrus

Mar 27, 2019 at 20:01

Les organitzacions integrants de la interprofessional que demanaven les mesures de retirada com a solució haurien de donar la cara davant el fracàs: només el 44% de les possibles tones s'ha demanat

Mar 27, 2019 at 19:51

Las organizaciones integrantes de la interprofesional que pedían las medidas de retirada como solución deberían dar la cara ante el fracaso: sólo el 44% de las posibles toneladas se ha pedido

Loading, please wait...