CHIL.ME

Elements with tag vi

May 21, 2020 at 17:05

Sol·licita que l'ajuda a verema en verd s'incremente fins als màxims que permet Brussel·les, el 60% dels costos d'eliminació i la pèrdua d'ingressos, i que no es pose límit pressupostari fins a conéixer les necessitats

Oct 28, 2019 at 13:13

Es pretén recaptar 2 milions d'euros en la Comunitat Valenciana per a cinc campanyes quan els preus per als productors segueixen a la baixa

Sep 03, 2019 at 12:45
Sep 27, 2018 at 13:55
Sep 20, 2018 at 14:27

LA UNIÓ assenyala que existeix preocupació entre els viticultors si es manté aquesta tendència negativa i injustificada en les cotitzacions

Loading, please wait...