CHIL.ME

Elements with tag Tajo-Segura

Jul 27, 2021 at 15:25
Jul 27, 2021 at 15:19
May 24, 2021 at 11:39

El Consell Nacional de l'Aigua, que ha aprovat la retallada, és un òrgan polític i esbiaixat i on no es compta amb la participació de la nostra organització agrària, mentre les altres “passen”

May 24, 2021 at 11:37

El Consejo Nacional del Agua, que ha aprobado el recorte, es un órgano político y sesgado y donde no se cuenta con la participación de nuestra organización agraria, mientras las otras “pasan”

Mar 21, 2019 at 05:33

Cal mantindre la prudència perquè el que ha transcendit és una “lectura parcial i esbiaixada de part interessada”

Mar 21, 2019 at 05:30

Hay que mantener la prudencia porque lo que trasciende es una “lectura parcial y sesgada de parte interesada”

Loading, please wait...