CHIL.ME

Elements with tag 2023

Oct 22, 2020 at 04:47

L'organització li recorda al ministre Luis Planas el seu compromís per una PAC més per als professionals, més mediterrània i de major suport al sector de fruites i hortalisses, al qual caldria afegir a tota la ramaderia

Oct 22, 2020 at 04:45

La organización le recuerda al ministro Luis Planas su compromiso por una PAC más para los profesionales, más mediterránea y de mayor apoyo al sector de frutas y hortalizas, al que habría que añadir a toda la ganadería

Loading, please wait...