CHIL.ME

Elements with tag 2023

Dec 29, 2022 at 04:44

Balanç agrari 2022 i reptes per a 2023: LA UNIÓ continuarà presentant propostes per a millorar la situació de les persones llauradores i ramaderes del nostre territori

Dec 29, 2022 at 04:15

Balance agrario 2022 y retos para 2023: LA UNIÓ seguirá presentando propuestas para mejorar la situación de las personas agricultoras y ganaderas de nuestro territorio

Oct 22, 2020 at 04:47

L'organització li recorda al ministre Luis Planas el seu compromís per una PAC més per als professionals, més mediterrània i de major suport al sector de fruites i hortalisses, al qual caldria afegir a tota la ramaderia

Oct 22, 2020 at 04:45

La organización le recuerda al ministro Luis Planas su compromiso por una PAC más para los profesionales, más mediterránea y de mayor apoyo al sector de frutas y hortalizas, al que habría que añadir a toda la ganadería

Loading, please wait...