CHIL.ME

Elements with tag cunícola

Dec 23, 2022 at 15:31

L'organització vetlarà pels interessos dels cunicultors en la interprofessional, en un context de profunda crisi en el sector

Dec 23, 2022 at 15:29
May 26, 2022 at 11:32

Un camió de 3.000 conills portat a l'escorxador costa 2.000 euros més que fa dos anys pel sobrecost del pinso i aquest increment no s'ha vist reflectit en el preu de venda dels ramaders

May 26, 2022 at 11:30

Un camión de 3.000 conejos llevado al matadero cuesta 2.000 euros más que hace dos años por el sobrecoste del pienso y este incremento no se ha visto reflejado en el precio de venta de los ganaderos

Loading, please wait...