CHIL.ME

Elements with tag caqui

Mar 12, 2021 at 04:15

12 de marzo de 2021. Recopilación semanal de noticias relacionadas con la agricultura

CSCV_NOTICIAS_210312

Pages: 23

Size: 0.97 Mb

Mar 05, 2021 at 13:43
Mar 05, 2021 at 13:41
Feb 18, 2021 at 11:41

Elogien la subvenció addicional del 20% que la Conselleria d'Agricultura aplicarà a les pòlisses que els associats subscriguen a través de les seues organitzacions agràries

Feb 18, 2021 at 11:33

Elogian la subvención adicional del 20% que la conselleria de Agricultura aplicará a las pólizas que los asociados suscriban a través de sus organizaciones agrarias

Jan 11, 2021 at 05:05

-Se incluyen los daños causados por las fuertes tormentas de pedrisco del mes de noviembre, cumpliendo el compromiso de acelerar el pago a los afectados -Además, este jueves se abonan otros 2,2 millones de euros a productores de uva de mesa de Alicante y Murcia -Se incluyen los daños causados por las fuertes tormentas de pedrisco del mes de noviembre, cumpliendo el compromiso de acelerar el pago a los afectados -Además, este jueves se abonan otros 2,2 millones de euros a productores de uva de mesa de Alicante y Murcia

Jul 13, 2020 at 03:32

Algunes de les denúncies presentades de la passada campanya davant l'Agència d'Informació i Control Alimentari (AICA) s'han traduït ja en expedients sancionadors als comerços i continuarà traslladant més davant aquest organisme del MAPA

Jul 13, 2020 at 03:29

Algunas de las denuncias presentadas de la pasada campaña ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) se han traducido ya en expedientes sancionadores a los comercios y seguirá trasladando más ante este organismo del MAPA

May 26, 2020 at 05:51

Després dels resultats catastròfics i dels moviments especulatius, estos llauradors aposten per la dignitat i la justícia en les cotitzacions

May 26, 2020 at 05:48

Tras los resultados catastróficos y los movimientos especulativos estos productores apuestan por la dignidad y justicia en las cotizaciones

Loading, please wait...